Thanh Hóa sắp đấu giá khu đất 8.092 m2 tại TP. Sầm Sơn với giá khởi điểm 222 tỷ đồng

Tin thị trường |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, khu đất đấu giá tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, là một phần diện tích đất ở thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (mặt bằng quy hoạch phê duyệt điều chỉnh kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn).

 

Diện tích khu đất đấu giá là 8.092 m2, gồm: Diện tích đất ở xây dựng chung cư hỗn hợp 50 tầng nổi và 04 tầng hầm là 4.883,5 m2 và diện tích đất xây dựng 17 căn nhà ở liền kề cao 5-9 tầng, 01 tầng hầm là 3.208,5 m2.

 

Khu đất có mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, với thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

 

Theo quyết định phê duyệt, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 8.092 m2 đất (gồm 4.883,5 m2 đất ở xây dựng chung cư hỗn hợp và 3.208,5 m2 đất xây dựng 17 căn nhà ở liền kề) là 222.321.131.000 đồng.

 

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy

định tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2774/QĐ UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh và các văn bản pháp lý, quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

 

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày phê duyệt.

Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

 

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khu đất đã được UBND thành phố Sầm Sơn hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất, đảm bảo người trúng đấu giá thực hiện dự án ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng,…