Đầu tư phát triển hệ sinh thái

ViraCapital là đơn vị định hướng, hoạch định nguồn lực tài chính và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư của Tập đoàn Phục Hưng vào các công ty/doanh nghiệp trong các ngành nghề không những hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản, mà bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm, du lịch thương mại, nền tảng kinh doanh số, giáo dục, sức khỏe, thể thao…

Chiến lược đầu tư của ViraCapital sẽ mang lại lợi ích chung cho các công ty thành viên và gia tăng chuỗi giá trị trong hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn Phục Hưng. Hơn thế, với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo, tính nhạy bén với cơ hội kinh doanh, am hiểu thị trường và kinh tế Việt Nam, trong tương lai ViraCapital sẽ hướng tới đầu tư những dự án mang tầm khu vực và thế giới

• Tầm nhìn: ViraCapital trở thành công ty đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả trong Tập đoàn Phục Hưng

• Sứ mệnh: ViraCapital là hạt nhân nòng cốt dẫn dắt các dự án đầu tư mang lại lợi ích chung, góp phần xây dựng hệ sinh thái vững mạnh của Tập đoàn Phục Hưng

• Giá trị cốt lõi: Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Phát triển bền vững