Công nghệ cho hệ sinh thái

TalkCloud là thành viên của Tập đoàn Phục Hưng, đóng vai trò chính yếu trong công cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi số của Tập đoàn cũng như đưa công nghệ ứng dụng vào hệ sinh thái của Tập đoàn. TalkCloud thực hiện nghiên cứu, hợp tác với các đơn vị đầu ngành về công nghệ, các đối tác công nghệ để ứng dụng các giải pháp thông minh, giải pháp ứng dụng nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm bất động sản do Phục Hưng phát triển, mang lại các tiện nghi thiết thực cho khách hàng.

 

Đồng thời, TalkCloud tập trung nghiên cứu, phát triển ra các sản phẩm công nghệ đột phá ứng dụng trong hệ sinh thái như: trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, sử dụng năng lượng tái tạo, thực tế ảo AR/VR, mô hình BIM, giải pháp chuyển đổi số toàn diện, giải pháp quản lý cư dân, giải pháp cho thành phố thông minh (Smart city), công nghệ vận hành – quản trị Thành phố thông minh.

 

• Tầm nhìn: TalkCloud trở thành công ty nghiên cứu và phát triển ứng dụng các giải pháp công nghệ vào hoạt động phát triển & kinh doanh hàng đầu ngành bất động sản Việt Nam.
• Sứ mệnh: Mang sự đổi mới sáng tạo và giải pháp công nghệ thông minh ứng dụng trong Tập đoàn  Phục Hưng, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trao cho khách hàng các tiện nghi trong cộng đồng văn minh.

• Giá trị cốt lõi: Thông minh – Sáng tạo – Đổi mới