Phim tài liệu: “Thanh Hóa – Khát vọng trở thành tỉnh kiểu mẫu”

Thông tin báo chí |

Thanh Hóa, vùng đất được coi là nơi phát tích của người Việt cổ, nơi là quê hương của nhiều anh hùng dân tộc. Vùng đất địa linh nhân kiệt ấy hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một trong những địa phương phát triển nhất cả nước.