01
Phát triển dự án
Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong hệ sinh thái tối ưu và bền vững của Tập đoàn Phục Hưng. Toàn bộ mảng đầu tư, phát triển dự án của Tập đoàn hiện đang được Phục Hưng Land – đơn vị thành viên chủ lực đảm nhiệm.
02
Đầu tư phát triển hệ sinh thái
Phục Hưng Investment đóng vai trò hạt nhân thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn Phục Hưng.
03
Tổng thầu thi công và xây dựng
Phục Hưng Incons là đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng chủ lực của Tập đoàn Phục Hưng. Với năng lực và kinh nghiệm hiện có, Phục Hưng Incons đang từng bước toàn thiện, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến để trở thành top những công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.
04
Công nghệ cho hệ sinh thái
Là hạt nhân công nghệ cao của Tập đoàn, TalkCloud thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại cho toàn bộ thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn.
05
Giao dịch BĐS – Flatform
Với hệ thống 05 sàn giao dịch tại nhiều tỉnh thành cùng đội ngũ 1.000 nhân sự, PHhomes là lực lượng kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn Phục Hưng. Nắm bắt xu thế ứng dụng công nghệ hiện đại trong kinh doanh BĐS, PHhomes đã hợp tác đầu tư và sáng tạo nền tảng platform để triển khai vào hệ thống phân phối vững mạnh hiện tại.
01
Phát triển dự án
Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong hệ sinh thái tối ưu và bền vững của Tập đoàn Phục Hưng. Toàn bộ mảng đầu tư, phát triển dự án của Tập đoàn hiện đang được Phục Hưng Land – đơn vị thành viên chủ lực đảm nhiệm.
02
Đầu tư phát triển hệ sinh thái
Phục Hưng Investment đóng vai trò hạt nhân thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn Phục Hưng.
03
Tổng thầu thi công và xây dựng
Phục Hưng Incons là đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng chủ lực của Tập đoàn Phục Hưng. Với năng lực và kinh nghiệm hiện có, Phục Hưng Incons đang từng bước toàn thiện, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến để trở thành top những công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.
04
Công nghệ cho hệ sinh thái
Là hạt nhân công nghệ cao của Tập đoàn, TalkCloud thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại cho toàn bộ thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn.
05
Giao dịch BĐS – Flatform
Với hệ thống 05 sàn giao dịch tại nhiều tỉnh thành cùng đội ngũ 1.000 nhân sự, PHhomes là lực lượng kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn Phục Hưng. Nắm bắt xu thế ứng dụng công nghệ hiện đại trong kinh doanh BĐS, PHhomes đã hợp tác đầu tư và sáng tạo nền tảng platform để triển khai vào hệ thống phân phối vững mạnh hiện tại.