Khu dân cư Nguyệt Viên và Công viên Tháng 4

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Phân khu số 6 thành phố Thanh Hóa. (thuộc địa giới hành chính các xã Hoằng Đại, Hoằng Quang thành phố Thanh Hóa và một phần xã Hoằng Lộc huyện Hoằng Hóa)                                       Chủ trì: KTS Nguyễn Trung Kiên và cộng sự 1. Quyết định số: 1142/QĐ-UBND ngày 01…