CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm soát Tài chính Số lượng cần tuyển dụng: 01 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 30/09/2018 Tóm tắt công việc: Thực hiện các công việc kiểm soát hoạt động, kiểm soát tài chính của Công ty và các Công ty thành viên. Phối hợp các Phòng/Ban thực hiện mục tiêu…

NHÂN VIÊN KINH DOANH

* Mô tả công việc: – Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty; – Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi, và giá cả qua việc xác định các yêu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn…